Akademia Sfogato - Rejestracja On-line

Szanowni Państwo,
wzorem lat poprzednich zapraszamy Państwa na cykl wykładów i warsztatów w ramach Akademii Sfogato.
Termin rejestracji upływa dnia 22 kwietnia 2021 r., godz. 23.59
W celu zarejestrowania się jako uczestnik Akademii Sfogato należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: *.

Tytuł naukowy: *
Imię: *
Nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
Adres Szkoły (jeśli Państwo zgłaszają się jako Rodzic Ucznia, prosimy zaznaczyć tę informację w komentarzu).

Pełna nazwa Instytucji: *
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
Kraj: *
Dane do faktury (jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury)

Faktura na:
Pełna nazwa Instytucji:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Uwagi / pytania:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji warsztatów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.) zarejestrowanego podczas Akademii Sfogato 2021, której Organizatorem jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato na następujących polach eksploatacji: - strony internetowe Organizatora Akademii, - strony internetowe instytucji i mediów, z którymi Organizator współpracuje w związku z Akademią, - publikacje związane z Akademią, - media (prasa, radio, telewizja) oraz ich strony internetowe, - gabloty, gazetki oraz kroniki Organizatora Akademii w celu udokumentowania przebiegu Akademii oraz promocji uczestników Akademii przez Organizatora Akademii, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.).

Po zakończeniu prosimy kliknąć przycisk "Wyślij".
Po kilku sekundach pojawi się na ekranie potwierdzenie wysłania zgłoszenia.


Prosimy sprawdzić dane w formularzu przed wysłaniem, gdyż potem nie będzie można już dokonać żadnych zmian.